Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

tel. biuro: 15 872 -15-74; tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2022

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

/WTZwJanowieLubelskim

Oświadczenie o dostepności

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Budynek WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim działa od 2008 roku. Prowadzony jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. W terapii bierze udział 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu janowskiego. Terapia prowadzona w Warsztacie realizowana jest na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, ustalonego dla każdego uczestnika i obejmuje różne sfery jego funkcjonowania.

 

Rehabilitacja prowadzona jest w dziewięciu pracowniach terapii zajęciowej. Uczestnicy Warsztatu biorą również czynny udział w rehabilitacji ruchowej w sali ćwiczeń, która jest wyposażona w różnego rodzaju sprzęt oraz przyrządy. W placówce prowadzone jest wsparcie psychologiczne oraz zapewniona jest podstawowa opieka medyczna. Ponadto podopieczni korzystają z zajęć logopedycznych oraz cyklicznych zajęć z doradztwa zawodowego. Warsztat dysponuje własnym środkiem transportu, jest to 20 osobowy bus, z możliwością podjazdu dla wózka inwalidzkiego. W ramach treningu ekonomicznego osoby mają wypłacane raz w miesiącu tzw. kieszonkowe.

 

Uczestnictwo w WTZ jest bezpłatne.

Poznaj, kim jesteśmy i co robimy

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

w   J a n o w i e   L u b e l s k i m

Nasze pracownie

Zajęcia na pracowni gospodarstwa domowego  - krojenie warzyw

Pracownia gospodarstwa domowego nr1, nr2

 

Pracownia gospodarstwa domowego realizuje szeroki zakres zadań wynikających z potrzeb pracy terapeutycznej z każdym Uczestnikiem. Podczas zajęć każdy podopieczny realizuje indywidualny plan opracowany wyłącznie pod kątem jego osoby i potrzeb. Podczas zajęć przede wszystkim kładziony jest nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy, a także na naukę prostych czynności życia codziennego. Uczestnikom z pracowni stawiane są zadania, które w trakcie nabywania umiejętności są stopniowane na nieco trudniejsze. Każdy kolejny tydzień rozpoczyna się wspólnym planowaniem, a później realizacją produktów, z których w danym tygodniu przygotowywane są posiłki. Dodatkowo w zajęciach realizowane są tematy dotyczące estetyki związanej z czynnościami gastronomicznymi takimi jak nakrywanie, dekoracja stołu oraz serwowanie dań.

Zajęcia na pracowni wikliniarskiej - wyplatanie koszyków

Pracownia wikliniarska

 

W ramach pracowni wikliniarskiej Uczestnicy poznają narzędzia i materiały wykorzystywane w wikliniarstwie. Zapoznają się z obróbką surowca, a także z podstawowymi splotami i formami wyplatania. Co więcej podopieczni zdobywają i doskonalą umiejętności wyplatania koszy, uczą się  wyplatania denek oraz wyplatania prostych wyrobów wikliniarskich i innych elementów z wikliny. Zajęcia obejmują codzienne przygotowanie stanowiska pracy, dbanie o porządek w pracowni, o narzędzia i bezpieczeństwo podczas pracy. Poprzez zajęcia w pracowni rozwijana jest sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, podnoszone jest poczucie własnej wartości, jak również zaspokajane są potrzeby uznania i sukcesu.

 

Pracownia komputerowa

 

W pracowni komputerowej podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera oraz obsługi urządzeń peryferyjnych znajdujących się na pracowni, poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy. Ponadto Uczestnicy poznają świat wirtualny, gdzie zdobywają umiejętności korzystania z sieci Internet za pomocą popularnych przeglądarek internetowych. Oswajają się z nowoczesną techniką, jak również uczą się praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym. Ilość materiału przyswajanego przez Uczestników jest różna i zależy od ich indywidualnych możliwości oraz motywacji do nauki. Uczestnicy pracowni komputerowej również wykonują różnorodne prace na rzecz Warsztatu (dyplomy, wizytówki, broszury reklamowe), a także na zamówienie z zewnątrz (kartki okolicznościowe, zaproszenia oraz podziękowania na różne okazje).

Pracownia stolarska

 

Pracownia stolarska jest pracownią, w której Uczestnicy uczą się umiejętności i technik z zakresu zawodu stolarza. Podstawowym celem pobytu podopiecznych w pracowni jest rozwijanie zdolności i umiejętności praktycznych oraz nabywanie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej pracy z drewnem.  Zapoznają się z obsługą podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna - dobór odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy. Rehabilitacja zawodowa obejmuje zadania z zakresu organizacji stanowiska pracy, nauki prostych i złożonych czynności technologicznych, umiejętności samokontroli tempa pracy. Uczestnicy są również zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obsługi poszczególnych narzędzi oraz maszyn. W pracowni stolarskiej wykonywane są m.in.: meble i przedmioty wyposażenia na użytek Warsztatu, elementy do dalszej obróbki na innych pracowniach, galanteria drewniana, zabawki.

Pracownia teatralno - muzyczna

 

W ramach tej pracowni prowadzone są zajęcia umuzykalniające oraz muzykoterapia technikami relaksacyjnymi. Zajęcia umuzykalniające obejmują śpiewanie piosenek, ćwiczenia dykcji i mowy. Prowadzone są również zajęcia ruchowe przy muzyce polegające na zabawach muzyczno - ruchowych, jak i nauce podstawowych kroków tanecznych. Wszystkie te formy kontaktu z muzyką nie tylko umuzykalniają, ale także dają możliwość rozładowania powstałych napięć.

Pracownia fryzjersko - kosmetyczna

 

Na pracowni fryzjerskiej Uczestnicy poznają teoretyczne oraz praktyczne umiejętności dotyczące higieny włosów i masażu skóry głowy. Realizowana jest nauka posługiwania się podstawowymi narzędziami i urządzeniami fryzjerskimi (tj. nożyczki, suszarka do włosów, maszynka do strzyżenia) odbywająca się przy instruktażu terapeuty. Prowadzone są również zajęcia z zasad makijażu i demakijażu twarzy, a także malowania i zdobienia paznokci.

Pracownia hafciarsko - krawiecka

 

Osoby, które uczestniczą w zajęciach rozwijają swoje umiejętności manualne (np. haft i szycie ręczne, praca na szydełku, na drutach). Zapoznają się również z obsługą maszyn do szycia oraz szyciem maszynowym. Po opanowaniu podstawowych umiejętności szycia wykonują usługi na potrzeby Warsztatu. Podopieczni podczas zajęć uczą się dbałości o powierzony materiał, estetykę otoczenia oraz przestrzegania przepisów BHP. Uczestnicy pomagają również przygotowywać dekoracje Warsztatu z okazji Świąt, zabaw, a także przedstawień.

Pracownia rękodzieła

 

Pracownia realizuje szeroko rozumianą terapię poprzez sztukę. Uczestnicy podnoszą umiejętności planowania i przygotowania procesu twórczego. Pod okiem instruktora doskonalą posiadane umiejętności oraz poznają techniki zdobnicze. W ramach zajęć i ćwiczeń z zakresu motoryki małej wykonują różnego rodzaju ozdoby, przerysowują, odrysowują, wycinają oraz malują. Stopniowe wprowadzanie masy papierowej oraz solnej podnosi stopień trudności i zaangażowania w pracę. Podopieczni na pracowni rękodzieła rozwijają również wyobraźnię przestrzenną przez wprowadzanie metod i technik zdobnictwa artystycznego.

Jak zostać Uczestnikiem

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

1

Aby zostać Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim

konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Ukończony 16-sty rok życia.

2

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej Kierownikowi placówki, celem umieszczenia kandydata/kandydatki na liście osób oczekujących do uczestnictwa w WTZ w Janowie Lubelskim.

3

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz zobaczyć na żywo jak funkcjonujemy? Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Przyjdź, napisz lub zadzwoń do nas by uzyskać odpowiedzi na Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu.

 

logo Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim