Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

tel. biuro: 15 872 -15-74; tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2021

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

/WTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Dnia 29.09.2021 r. przeprowadzone zostały warsztaty pt. „Poznajemy pracę fryzjera”, z udziałem osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju.
 
Warsztaty fryzjersko-kosmetyczne prowadzone w ramach zadania to możliwość zapoznania się z pracą fryzjera poprzez bezpośrednie spotkanie z fryzjerem w salonie fryzjerskim, poznanie narzędzi jakich używa w trakcie swojej pracy, ich przeznaczenia a także konserwacji, czy odpowiedniego doboru przed zakupem.
 
Realizacja powyższych zadań wpływa pozytywnie na wzrost kompetencji osób niepełnosprawnych w zakresie poprawności w nawiązywaniu kontaktów w grupie i otoczeniu zewnętrznym, rozbudzanie ich świadomości potrzeb innych i wzajemnej pomocy, doskonalenie sfery emocjonalno-motywacyjnej, stymulowanie w zakresie rozwoju kontaktów zewnętrznych głównie cech zachowania kulturalnego, co sprzyja minimalizacji barier społecznych. Rozwój kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością owocuje poszerzaniem i doskonalenie samoobsługi, kształtowaniem umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, ogólnej zaradności, jak i rozwijaniem sfery intelektualnej czy zawodowej.

„Poznajemy pracę fryzjera” - wizyta w salonie fryzjerskim

01 października 2021

Wróć do aktualności