Wróć do aktualności

17 września 2021

Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu

Dnia 14.09.2021 r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji ROPS w Lublinie pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie  te  osoby”,  odbyły  się  zajęcia  z  rehabilitantem  pt.  „Aerobik  dla  osób  z niepełnosprawnością” i „Siłownia na powietrzu”.
 
Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim z udziałem uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim. Zajęcia ukierunkowane były zarówno na poprawę koordynacji fizycznej jak również na ogólnie pojęte uspołecznienie, wzrost odwagi do  korzystania  z miejsc użytku publicznego oraz zmniejszenie barier społecznych i poszerzenie samoświadomości.
 
Zadanie zostało  skierowane do grupy  osób z  niepełnosprawnością oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi. Była to jednostka osób, która ze względu na charakter i złożoność swojej niepełnosprawności ma na co dzień ograniczoną możliwość korzystania z form spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej typowych dla osób pełnosprawnych.
 
W obecnej sytuacji, ze względu na stan epidemii uczestnicy warsztatów mieli także dużo bardziej ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu i bezpiecznego uprawiania sportu poza domem.
 
W trakcie wieloletniego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami widzimy, jak ważny w terapii całego organizmu jest ruch. Najbezpieczniejszymi formami aktywności ruchowej, które uczestnicy zadania mogli realizować w podgrupach były te, które odbywały się na zewnątrz. Stąd pomysł zajęć z aerobiku i siłowni w plenerze.
 
Planowany cykl zajęć był prowadzony przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"