Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

tel. biuro: 15 872 -15-74; tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2023

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

/WTZwJanowieLubelskim

Oświadczenie o dostepności

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Dnia 14.09.2021 r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji ROPS w Lublinie pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”, odbyły się zajęcia z rehabilitantem pt. „Aerobik dla osób z niepełnosprawnością” i „Siłownia na powietrzu”.
 
Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim z udziałem uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim. Zajęcia ukierunkowane były zarówno na poprawę koordynacji fizycznej jak również na ogólnie pojęte uspołecznienie, wzrost odwagi do korzystania z miejsc użytku publicznego jaki również zmniejszenie barier społecznych i poszerzenie samoświadomości.
 
Zadanie zostało skierowane do grupy osób z niepełnosprawnością oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi. Była to jednostka osób, która ze względu na charakter i złożoność swojej niepełnosprawności ma na co dzień ograniczoną możliwość korzystania z form spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej typowych dla osób pełnosprawnych.
 
W obecnej sytuacji, ze względu na stan epidemii uczestnicy warsztatów mieli także dużo bardziej ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu i bezpiecznego uprawiania sportu poza domem.
 
W trakcie wieloletniego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami widzimy, jak ważny w terapii całego organizmu jest ruch. Najbezpieczniejszymi formami aktywności ruchowej, które uczestnicy zadania mogli realizować w podgrupach były te, które odbywały się na zewnątrz. Stąd pomysł zajęć z aerobiku i siłowni w plenerze.
 
Planowany cykl zajęć był prowadzony przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu

17 września 2021

Wróć do aktualności