Wróć do aktualności

"Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności.”

- bł. ks. Jerzy Popiełuszko

 

Kolejne dni mijają w warunkach społecznej kwarantanny oraz zmagań na wszystkich płaszczyznach ze skutkami pandemii koronawirusa. Ograniczanie kontaktów i relacji międzyludzkich do wyłącznie niezbędnych oraz przestrzeganie obostrzeń w tych ostatnich są nową rzeczywistością w której się znaleźliśmy. Kolejne przedłużenia zawieszenia działalności m.in. Warsztatów Terapii Zajęciowej i prowadzonej w nich rehabilitacji, są elementem działań, zmierzających do zminimalizowania ryzyka niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pandemii. To wszystko jest zrozumiałe i akceptowalne dla większości społeczeństwa. Zakrywanie ust i nosa, odstępy, zakazy, zamknięcia... A jak to wszystko jest pojmowane i przyjmowane przez osoby niepełnosprawne?

 

Dwumiesięczny już okres, w którym nasi Uczestnicy pozostają w swoich domach, to bardzo długi czas. Czas w którym od samego początku, WTZ musiał przestawić się na formę zdalną w swojej interakcji z beneficjentem. Normalny proces prowadzonej rehabilitacji „twarzą w twarz”, zastąpiony został substytutem w postaci komunikacji na odległość. Rolą Warsztatu było ograniczenie jak w największym, możliwym stopniu nieuniknionych negatywnych konsekwencji tej zmiany. Rozmowy telefoniczne terapeutów z Uczestnikami i ich rodzicami, zdalne wsparcie oferowane przez psychologa, nieprzerwana obsługa socjalno - biurowa. Zapewniona możliwość skontaktowania się w przypadku kryzysowym. Pomoc rzeczowa. Wszystko to zostało podjęte i ma miejsce nadal!

Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim jest dalej w zdalnej dyspozycji dla swoich Uczestników.

 

Jaki obraz obecnej rzeczywistości wyłania się na podstawie dotychczasowej „terapii na odległość”? Pojmowanie obecnej, nowej sytuacji przez osobę niepełnosprawną, wyraźnie koreluje z jej indywidualnymi cechami psychoosobowymi. Wyższa zdolność percepcyjna otoczenia przekłada się na lepszą świadomość kwestii związanych z pandemią. Dla zdecydowanej większości naszych podopiecznych to nagłe i brutalne wyrwanie z wypracowanego schematu dnia. Przyjazd i „praca na WTZ-ecie”  było  czymś  normalnym.  Dla  niektórych  celem  samym  w  sobie,  dla  innych – bardziej  świadomych – przystankiem w dalszym życiu czyli znalezieniu „normalnej” pracy, samodzielności czy rozwoju. Nagle zabrakło tego. Zabrakło tej „rutyny” dnia codziennego. Może to się wydawać dziwne, że komuś może brakować czegoś, od czego większość stara się uciec. Niemniej, owa „rutyna” utwierdza poczucie bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej poprzez przewidywalność dnia następnego. Następnym ważnym spostrzeżeniem jest fakt wyrwania ze środowiska przyjaciół, kolegów, znajomych. Izolacja niejako „wycięła” ze środowiska bezpośrednich kontaktów towarzyskich. Interakcja  twarzą  w  twarz  niesie  w  sobie o wiele większe bogactwo wartości, wyrazu czy doznań w porównaniu do rozmowy przez telefon czy wysłanego smsa lub komentarza na profilu społecznościowym. Poczucie obecności w danej grupie czy środowisku a co za tym idzie i akceptacji przez nie,  jest  niezwykle  ważną  rzeczą  dla  każdego, w czym osoby niepełnosprawne nie odbiegają od pozostałej części społeczeństwa.

 

Warto napisać o dużej świadomości naszych Uczestników odnośnie obowiązujących zakazów i obostrzeń. Stopień tego jak i ich przestrzeganie zależy oczywiście od indywidualnych predyspozycji i zdolności percepcyjno - poznawczych danej osoby. „Nie byłem u niego bo nie wolno wychodzić”, „maseczkę trzeba nosić”, „siedzę w domu, nudzi mi się bo nie wolno wychodzić”, „Do kościoła nie wolno bo pięć osób tylko” czy „myję ręce” - te i podobne zwroty często przewijały się w rozmowach. W tym miejscu należy gorąco podziękować rodzicom i opiekunom Uczestników naszego WTZ. Dziękujemy za odpowiedzialne podejście do obecnej sytuacji.

 

Mamy maj. Przyroda wybucha swoim pięknem, ciepła i słoneczna aura. Wszystko zachęca do czerpania pełnymi garściami z otoczenia. Nie dajmy się jednak uśpić! Wciąż musimy bardzo uważać i nadal stosować się obowiązujących nakazów i obostrzeń. Musimy  mieć  nadzieję,  że  wkrótce  sytuacja  się  unormuje i będziemy mogli wszyscy powrócić do dawnego świata. Na pewno w nowych uwarunkowaniach, na pewno z zachowaniem nowych zasad bezpieczeństwa ale do świata, który znamy. My wszyscy.

 

 

11 maja 2020

Halo? Dzwonię... czyli spostrzeżeń kilka o obecnej sytuacji.

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"