Wróć do aktualności

05 czerwca 2019

III Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 22 maja 2019 r., w Janowie Lubelskim został zorganizowany III Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim, a placówkami które pomogły w tej organizacji były: Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas”, „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy i Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.

 

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, jest szczególne zwrócenie uwagi na różnorodność osób z tym rodzajem niepełnosprawności i pokazanie ich możliwości a także uświadomienie barier, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to wspaniała okazja do poznania środowiska osób niepełnosprawnych, zrozumienia ich potrzeb i występujących problemów oraz pomocy w przezwyciężaniu codziennych trudności.

 

Program rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Janowskim Sanktuarium Matki Bożej, którą koncelebrował Ks. kan. dr Jacek Beksiński, proboszcz parafii św. Jadwigi w Janowie Lubelskim, po czym wszyscy licznie zebrani udali się ulicami miasta do Janowskiego Ośrodka Kultury. Kolejnym etapem programu było powitanie zaproszonych gości oraz przemówienia, w których zabrali głos m.in. starosta janowski p. Artur Pizoń i poseł na Sejm p. Jerzy Bielecki. Następnie odbyła się część artystyczna składająca się z wystąpień dzieci i młodzieży dotyczących ważnych wartości w życiu każdego człowieka. Po zakończeniu uroczystości dla wszystkich zgromadzonych czekał smaczny poczęstunek.

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"