24 maja w Janowie Lubelskim został zorganizowany IV Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim, a placówkami które pomogły w tej organizacji były: Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas”, „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” oraz „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim.

 

Program rozpoczęliśmy od przemarszu ulicą naszego miasta niosąc transparenty oraz pomarańczowe balony i chorągwie, symbolizujące ten szczególny dzień. Kolejnym etapem programu była uroczysta Msza Święta w Janowskim Sanktuarium Matki Bożej. Następnie udaliśmy się na Zoom Natury, gdzie odbyło się wspólne grillowanie oraz tańce przy głośnej muzyce.

 

Solidarność, empatia oraz otwartość na drugiego człowieka towarzyszyła nam nie tylko wczoraj, ale także i każdego dnia.

Niepełnosprawność intelektualna, zwana także upośledzeniem umysłowym, przejawia się jako substandardowy intelekt, trudności w komunikowaniu się i zdobywaniu wiedzy, problemy w podejmowaniu racjonalnych decyzji oraz radzeniu sobie w życiu osobistym. Niepełnosprawność nie powinna oznaczać żadnego wykluczenia, co gwarantuje nie tylko prawo polskie, ale także europejska Karta Praw Człowieka przyjęta przez Europejczyków. Każdy,   w  tym  osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  mają  prawo  do  godnego i przyjemnego życia.

 

Dzień Godności jest organizowany, aby przypomnieć społeczeństwu, że niepełnosprawni mieszkańcy są jego integralną  częścią  oraz  zachęcić  do  refleksji  nad  ich  potrzebami i trudnościami, z którymi borykają się na co dzień. Jest to również doskonała okazja do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności i zwrócenia uwagi na kwestie zawodowe, komunikacyjne, edukacyjne, kulturowe i mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie „normalnego” życia. Organizując Dzień Godności pragniemy przede wszystkim, aby niepełnosprawność każdego rodzaju nie powodowała dyskryminacji wobec żadnego człowieka, tym samym poszerzając świadomość dotyczącą akceptacji „odmienności”.

25 maja 2022

IV Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Niepełnosprawność intelektualna, zwana także upośledzeniem umysłowym, przejawia się jako substandardowy intelekt, trudności w komunikowaniu się i zdobywaniu wiedzy, trudności w podejmowaniu racjonalnych decyzji oraz radzeniu sobie w życiu osobistym. Niepełnosprawność nie powinna oznaczać żadnego wykluczenia, co gwarantuje nie tylko prawo polskie, ale także europejska Karta Praw Człowieka przyjęta przez Europejczyków. Każdy, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mają prawo do godnego i przyjemnego życia.

 

Dzień Godności jest organizowany, aby przypomnieć społeczeństwu, że niepełnosprawni mieszkańcy są jego integralną częścią oraz zachęcić do refleksji nad ich potrzebami i trudnościami, z którymi borykają się na co dzień. Jest to również doskonała okazja do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności i zwrócenia uwagi na kwestie zawodowe, komunikacyjne, edukacyjne, kulturowe i mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie „normalnego” życia. Organizując Dzień Godności pragniemy przede wszystkim, aby niepełnosprawność każdego rodzaju nie powodowała dyskryminacji wobec żadnego człowieka, tym samym poszerzając świadomość dotyczącą akceptacji „odmienności”.

 

24 maja w Janowie Lubelskim został zorganizowany IV Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim, a placówkami które pomogły w tej organizacji były: Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas”, „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” oraz „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim.

 

Program rozpoczęliśmy od przemarszu ulicami naszego miasta niosąc transparenty oraz pomarańczowe balony i chorągwie, symbolizujące ten szczególny dzień. Kolejnym etapem programu była uroczysta Msza Święta w Janowskim Sanktuarium Matki Bożej. Następnie udaliśmy się na Zoom Natury, gdzie odbyło się wspólne grillowanie oraz tańce przy głośnej muzyce.

 

Solidarność, empatia oraz otwartość na drugiego człowieka towarzyszyła nam nie tylko wczoraj, ale także i każdego dnia.

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia

Wróć do aktualności

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"