Wróć do aktualności

17 września 2021

Odgrywanie ról społecznych: rozmowa pracodawca – pracownik

Dnia 15.09.2021r. odbyły się warsztaty teatralno - muzyczne z udziałem grupy osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju. Zajęcia prowadzone w ramach zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”, rozpoczęły się przywitaniem i wzajemnym zapoznaniem z uczestnikami WTZ-u.

 

Kolejnym etapem było zapoznanie z tematem zajęć, który brzmiał „Odgrywanie ról społecznych: rozmowa pracodawca – pracownik”. Celem zajęć było podniesienie kompetencji społecznych poprzez merytoryczną wiedzę i warsztaty z wykorzystaniem tychże umiejętności. Pani Ania z wielkim zaangażowaniem przekazała wiedzę adekwatną do powyższego tematu, wykorzystując do tego zarówno filmy instruktażowe, jak i zachęcając do odgrywania ról poprzez zabawę. Warsztaty ukierunkowane były na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości, a także samooceny.

 

Ze względu na zmieniające się ciągle warunki pogodowe, zajęcia zostały przeprowadzone w placówce WTZ, ze szczególnym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"