Wróć do aktualności

19 marca 2024

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej

W dniu 15 marca 2024 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowych siedzib Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim. Był to dla nas istotny dzień, symbolizujący początek nowego etapu w naszej pracy. Goście uczestniczący w tym wydarzeniu mieli możliwość zwiedzenia przestronnych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeń, które odzwierciedlają zrozumienie i dbałość o potrzeby osób niepełnosprawnych. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić komfortowy dostęp do terapii oraz rehabilitacji dla wszystkich uczestników. Nowe lokum WTZ to nie tylko przestrzeń terapeutyczna, ale również środowisko sprzyjające samorozwojowi, odkrywaniu zainteresowań oraz budowaniu więzi społecznych. Rozpoczęcie działalności w nowej siedzibie jest wyrazistym znakiem postępu misji naszej organizacji, która od lat nieustannie stanowi opokę dla osób z niepełnosprawnościami, wspierając ich w pokonywaniu codziennych trudności. Zaawansowane, celowo zaprojektowane pomieszczenia umożliwią nam jeszcze efektywniejsze świadczenie pomocy i dokładniejsze dopasowywanie się do potrzeb naszych uczestników. Inwestycja ta jest ważnym krokiem nie tylko dla naszej instytucji, ale ma również duże znaczenie dla lokalnej społeczności, która wspólnie dąży do tworzenia społeczeństwa otwartego i akceptującego różnorodność.

 

Warto podkreślić, że nowa siedziba WTZ stanowi nie tylko przestrzeń dostosowaną do specyficznych potrzeb, ale jest również wyrazem szerszej zmiany społecznej, która akcentuje znaczenie równości szans i aktywnego włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Dzięki takim inicjatywom jak ta, społeczność zyskuje miejsce, w którym każdy człowiek może poczuć się wartościowy i potrzebny, niezależnie od swoich ograniczeń. To świadectwo tego, jak ważne jest budowanie świata, w którym każdy ma możliwość pełnego i komfortowego funkcjonowania.

 

Nowe siedziby ŚDS i WTZ w Janowie Lubelskim powstały w ramach projektu pt. ,,Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, Osi 13 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"