Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

tel. biuro: 15 872 -15-74; tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2022

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

/WTZwJanowieLubelskim

Oświadczenie o dostepności

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Ogłoszenie o naborze do projektu w Janowie Lubelskim

10 sierpnia 2021

Zajęcia będą prowadzone przez 4 instruktorów oraz rehabilitanta, ze względu na okres pandemii zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym. Praca z uczestnikiem w programie będzie polegała na dostosowaniu do jego potrzeb, warsztatów tematycznych służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowaniu tych umiejętności, które pozwolą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji osób z niepełnosprawnością oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

W projekcie może wziąć udział 60 osób z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami psychicznymi (orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny) pochodzących z terenu województwa lubelskiego z powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego i zamojskiego. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą od sierpnia do końca listopada 2021 roku w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 77, na terenie Parku Rekreacji ZOOM NATURY ul. Świerdzowa 41 w Janowie Lubelskim oraz w Dziennym Domu „SENIOR+” w Modliborzycach przy ul. Armii Krajowej 11 A.    

 

Przystąpienie do projektu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 

Kryteria rekrutacyjne:

  • Wiek powyżej 18 roku życia;

  • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

  • Zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie kompletnego formularza rekrutacyjnego osobiście lub przez rodzica/opiekuna oraz przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

           

Rekrutacja wstępna trwa od 10.08.2021 r. do 16.08.2021 r., z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji i ograniczeń związanych z pandemią.

 

Formularz można złożyć listownie, drogą elektroniczną na adres: warsztaty.janow@wp.pl lub osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77.

          

Osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie a nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.

 

 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonu: 15/8721-574; 501-896-865

oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 77.

 

                                                                                                 Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

Poniżej umieszczamy dokumenty do pobrania:

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DO PROJEKTU

ZGODY KANDYDATA DO PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo !

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłasza nabór do projektu realizowanego w ramach zadania publicznego Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery rodzaje zajęć warsztatowych oraz ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem:

 

  • Warsztaty kulinarne – 12 godzin

  • Warsztaty rękodzieła – 12 godzin

  • Warsztaty fryzjersko-kosmetyczne – 12 godzin

  • Warsztaty teatralno-muzyczne – 12 godzin

  • Ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem – 12 godzin

 

Wróć do aktualności