Wróć do aktualności

Szanowni Państwo !

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłasza nabór do projektu realizowanego w ramach zadania publicznego Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery rodzaje zajęć warsztatowych oraz ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem:

 

  • Warsztaty kulinarne – 12 godzin

  • Warsztaty rękodzieła – 12 godzin

  • Warsztaty fryzjersko-kosmetyczne – 12 godzin

  • Warsztaty teatralno-muzyczne – 12 godzin

  • Ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem – 12 godzin

 

Zajęcia będą prowadzone przez 4 instruktorów oraz rehabilitanta, ze względu na okres pandemii zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym. Praca z uczestnikiem w programie będzie polegała na dostosowaniu do jego potrzeb, warsztatów tematycznych służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowaniu tych umiejętności,  które  pozwolą  na  ograniczenie  zjawiska  wykluczenia  społecznego  i  marginalizacji  osób  z niepełnosprawnością oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

W projekcie może wziąć udział 60 osób z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami psychicznymi (orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny) pochodzących z terenu województwa lubelskiego z powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego i zamojskiego. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą od sierpnia do końca listopada 2021 roku w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 77, na terenie Parku Rekreacji ZOOM NATURY ul. Świerdzowa 41 w Janowie Lubelskim oraz w Dziennym Domu „SENIOR+” w Modliborzycach przy ul. Armii Krajowej 11 A.    

 

Przystąpienie do projektu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 

Kryteria rekrutacyjne:

  • Wiek powyżej 18 roku życia;

  • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

  • Zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie kompletnego formularza rekrutacyjnego osobiście lub przez rodzica/opiekuna oraz przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

           

Rekrutacja wstępna trwa od 10.08.2021 r. do 16.08.2021 r., z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji i ograniczeń związanych z pandemią.

 

Formularz można złożyć listownie, drogą elektroniczną na adres: warsztaty.janow@wp.pl lub osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77.

          

Osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie a nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.

 

 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonu: 15/8721-574; 501-896-865

oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 77.

 

                                                                                                 Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

Poniżej umieszczamy dokumenty do pobrania:

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DO PROJEKTU

ZGODY KANDYDATA DO PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 sierpnia 2021

Ogłoszenie o naborze do projektu w Janowie Lubelskim

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"