Wróć do aktualności

01 października 2021

Poznajemy pracę fryzjera - wizyta w salonie fryzjerskim

Dnia 29.09.2021 r. przeprowadzone zostały warsztaty pt. „Poznajemy pracę fryzjera”, z udziałem osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju.
 
Warsztaty fryzjersko-kosmetyczne prowadzone w ramach zadania to możliwość zapoznania się z pracą fryzjera poprzez bezpośrednie spotkanie z fryzjerem w salonie fryzjerskim, poznanie narzędzi jakich używa w trakcie swojej pracy, ich przeznaczenia a także konserwacji, czy odpowiedniego doboru przed zakupem.
 
Realizacja powyższych zadań wpływa pozytywnie na wzrost kompetencji osób niepełnosprawnych  w  zakresie  poprawności  w  nawiązywaniu  kontaktów  w  grupie i otoczeniu zewnętrznym, rozbudzanie ich świadomości potrzeb innych i wzajemnej pomocy, doskonalenie sfery emocjonalno-motywacyjnej, stymulowanie w zakresie rozwoju kontaktów zewnętrznych głównie cech zachowania kulturalnego, co sprzyja minimalizacji barier społecznych. Rozwój kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością owocuje poszerzaniem i doskonalenie samoobsługi, kształtowaniem umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, ogólnej zaradności, jak i rozwijaniem sfery intelektualnej czy zawodowej.

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"