Wróć do aktualności

24 listopada 2021

Udział Warsztatu w ogólnopolskiej akcji „Kromka Chleba”

W związku z kampanią „Kromka Chleba” Warsztat podjął wyzwanie dzielenia się dobrem oraz aktywnie zaangażował się w akcję, którą od wielu lat promuje Caritas Polska. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz uświadamianie konieczności wspierania tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na ich los, życzliwość i zainteresowanie ich sytuacją). Ponadto, kampania proponowana przez Caritas ma także na celu uświadomienie i przypomnienie ludziom wartości i znaczenia chleba.

 

Przez ostatnie kilka dni aromat świeżego i cieplutkiego chleba docierał w najdalsze zakątki naszej placówki. W ramach kampanii „Kromka Chleba” pracownia gospodarstwa domowego nr 1 i 2 zorganizowała „wielkie” pieczenie chleba. W pierwszej kolejności uczestnicy przygotowali rozczyn chlebowy zgodnie z recepturą, następnie połączyli pozostałe składniki, a po wyrośnięciu formowali bochenki i wsadzali do piekarników. Ileż było przy tym radości. Każda praca zasługiwała na wyróżnienie, gdyż podopieczni włożyli w to wiele serca i własnego nieprzeciętnego zaangażowania. Podczas wypieku chlebów odbyła się pogadanka na temat szacunku dla chleba i ludzi pracujących nad jego powstaniem oraz dbania o chleb i przeciwdziałania jego marnotrawstwa. Rozmawiano także o spożywaniu chleba, po który sięgamy niekiedy kilka razy dziennie.

 

Szacunek dla chleba jest częścią naszego dziedzictwa opartego na symbolice, zwyczajach i rytuałach. Od zarania dziejów chleb był traktowany z wielkim szacunkiem i pokorą, do dziś jest podstawą ludzkiego bytu oraz fundamentem wszelakiej cywilizacji.

 

Wcielając w życie słowa Chrystusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, upieczone chleby uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim przekazali Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „PROMYK” w Janowie Lubelskim.

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Oświadczenie o dostepności

/WTZwJanowieLubelskim

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2024

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

tel.: 15 851-30-60 

tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

 

ul. Bialska 69

23-300 Janów Lubelski

numer konta bankowego: PEKAO O/Sandomierz

33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem "darowizna na WTZ Janów Lubelski"