Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

tel. biuro: 15 872 -15-74; tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2023

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

/WTZwJanowieLubelskim

Oświadczenie o dostepności

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Dnia 21.09.2021 roku w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji ROPS w Lublinie pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”, zostały przeprowadzone zajęcia fryzjersko-kosmetyczne z udziałem osób z Dziennego Domu „Senior +” w Modliborzycach. Tematem zajęć był: „Warsztat z makijażu - makijaż dzienny”.
 
Celem warsztatów było przekazanie wiedzy oraz nauczenie umiejętności związanych z wizażem, stylizacją, kamuflowaniem wad wyglądu oraz uwypuklaniem jego zalet. Uczestniczki projektu dowiedziały się, na czym polega praca w charakterze wizażysty, poznały jak wykonuje się makijaż w zależności od okazji oraz urody, dodatkowo poznały triki, które pomogą zakamuflować wady figury i mankamenty wyglądu a jednocześnie uwydatnić zalety. Pani Marta wprowadziła uczestniczki szkolenia w tajniki profesjonalnego makijażu. Warsztaty z makijażu były świetną okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami w makijażu dziennym, nowościami kosmetycznymi służącymi do jego wykonywania jak i przyborów, które taki makijaż pomagają wykonać.
 
Udział w warsztatach fryzjersko-kosmetycznych osób z niepełnosprawnościami oraz osób z zaburzeniami psychicznymi zaowocował rozwojem kompetencji społecznych. Ukształtował umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, ogólnej zaradności, jak i rozwojem sfery intelektualnej czy zawodowej.

Warsztat z makijażu - makijaż dzienny

24 września 2021

Wróć do aktualności