Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Janowie Lubelskim

Godz. pracy:

pn - pt 7.00 - 15.00

tel. biuro: 15 872 -15-74; tel. kom: 607-302-701

e mail: warsztaty.janow@wp.pl

design by pracownia komputerowa  WTZ Janów Lubelski

WTZ Janów Lubelski ©2019 - 2023

KRS 0000213751

z dopiskiem "WTZ Janów Lubelski"

ul. Zamoyskiego 77

23-300 Janów Lubelski

/WTZwJanowieLubelskim

Oświadczenie o dostepności

/JacyTacyWTZJanowLubelski

Wróć do aktualności

Zobacz zdjęcia

Wróć do Wspominając...

Dzień 22 stycznia 2009 roku był dla nas dniem niezwykle wyjątkowym. Tego dnia odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia naszej placówki, czyli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim, którego pomysłodawcą był Caritas Diecezji Sandomierskiej.

 

W uroczystym otwarciu Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu janowskiego, duchowieństwa, jak również licznie przybyli podopieczni, ich rodzice i opiekunowie.

 

Wydarzenie rozpoczęła Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim, koncelebrowana, której przewodniczył ks. bp Andrzej Dzięga. Liturgia została odprawiona w intencji uczestników, ich rodziców i opiekunów, a także pracowników Warsztatu. Po zakończonej Eucharystii, wszyscy zgromadzeni udali się przed budynek WTZ. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie czerwonej wstęgi, a zaraz potem po krótkiej modlitwie ks. bp dokonał poświęcenia budynku. Dalszą część tego spotkania stanowiły przemówienia gości. Następnie kierownik WTZ, ks. Dariusz Komierzyński, złożył podziękowania wszystkim osobom, które przysłużyły się do powstania i rozwoju placówki, przybliżył funkcjonowanie nowo powstałego Warsztatu oraz zaprosił do wspólnego zwiedzania budynku WTZ. Podsumowaniem tego wydarzenia był obiad.

 

 

Wspominając: Uroczyste otwarcie WTZ

11 września 2019

Dzień 22 stycznia 2009 roku był dla nas dniem niezwykle wyjątkowym. Tego dnia odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia naszej placówki, czyli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim, którego pomysłodawcą był Caritas Diecezji Sandomierskiej.

 

W uroczystym otwarciu Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu janowskiego, duchowieństwa, jak również licznie przybyli podopieczni, ich rodzice i opiekunowie.

 

Wydarzenie rozpoczęła Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim, koncelebrowana, której przewodniczył ks. bp Andrzej Dzięga. Liturgia została odprawiona w intencji uczestników, ich rodziców i opiekunów, a także pracowników Warsztatu. Po zakończonej Eucharystii, wszyscy zgromadzeni udali się przed budynek WTZ. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie czerwonej wstęgi, a zaraz potem po krótkiej modlitwie ks. bp dokonał poświęcenia budynku. Dalszą część tego spotkania stanowiły przemówienia gości. Następnie Kierownik WTZ, ks. Dariusz Komierzyński, złożył podziękowania wszystkim osobom, które przysłużyły się do powstania i rozwoju placówki, przybliżył funkcjonowanie nowo powstałego Warsztatu oraz zaprosił do wspólnego zwiedzania budynku WTZ. Podsumowaniem tego wydarzenia był obiad.

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął funkcjonowanie 3 listopada 2008. Jest placówką o charakterze socjalno-bytowym (dziennym). Proces terapeutyczny odbywa się w dziewięciu pracowniach: gospodarstwa domowego nr 1 i 2, wikliniarskiej, stolarskiej, teatralno-muzycznej, fryzjersko-kosmetycznej, komputerowej, rękodzieła oraz hafciarsko-krawieckiej.

 

Nadrzędnym celem zajęć terapeutycznych jest rehabilitacja zawodowa, społeczna oraz ruchowa dla osób niepełnosprawnych z powiatu janowskiego. Terapia przeznaczona jest dla 45 osób (powyżej 16 roku życia) posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Placówka powstała przy współpracy władz powiatowych, gminy Janów Lubelski oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Warto zauważyć, że dzięki nowo powstałemu Warsztatowi podopieczni zyskali możliwość przygotowania się do życia w środowisku społecznym, nabywają umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Ponadto są rozwijane umiejętności zawodowe, które umożliwią podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, bądź szkolenia zawodowego.